Spring til indholdet (Tryk Enter)
En ansat fra Øjenhospitalet Danmark hjælper patient med udlevering af journal.

Udlevering af Journal

Siden 1985 har vi hjulpet over 350.000 personer til et bedre syn. Uanset hvilket problem du har, kan vi hjælpe dig. Oplev et tryghedsskabende, roligt og professionelt øjenhospital.
 • Ingen ventetid
 • Vi tager os god tid til dig og din pårørende
 • Fokus på tryghed og kvalitet
 • Specialiserede øjenlæger med mange års erfaring
4,9 på HealthPilot
4,9 på Facebook
4,8 på Google

Øjenhospitalet Danmark følger bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler i henhold til loven om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelsen. Ligeledes følges lovgivningen vedr. udlevering af journal. Få indsigt i hvordan vi udleverer din journal i det nedenstående.

Generelt om udlevering af journal

§ 2.Ved en “patientjournal” forståes de optegnelser, der oplyser om patientens tilstand, den udførte og planlagte behandling. Herudover indbefatter det hvilken information der er givet, og hvad patienten på den baggrund har samtykket til. Optegnelser, der indeholder oplysninger om andre fortrolige oplysninger om patienten, er også en del af patientjournalen.

Stk. 2. Omfattet af patientjournalen er andre sundhedsfaglige erklæringer, udskrivningsbreve (kaldet “epikriser”), hen- og tilbagevisninger, kliniske- og paramedicinske undersøgelser, samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløbet, i det omfang de har betydning for behandlingen.

Stk. 4. Af hensyn til patientsikkerheden skal patientjournalen danne grundlag for den relevant information og behandling af patienten, behandlingen udført skal dokumenteres, samt at journalen skal fungere som et internt kommunikationsmiddel mellem det respektive personale der deltager i selve behandlingen af patienten. Endeligt skal journalen danne grundlag for tilsyn.

Få hjælp i dag

Klar til at opleve samme kvalitet af pleje som vores tilfredse patienter? Ring til os eller book en tid i dag.

Udleve​ring af journal fra Øjenhospitalet Danmark

Når man som patient bruger sin ret til at læse egen journal, kaldes det aktindsigt.

I praksis betyder det, at:

 • Du kan få udleveret din journal indenfor 7 arbejdsdage efter modtagelsen af din anmodning.
 • Udleveringen betyder oftest en kopi af journalen.
 • Kopi af journalen kan gives til patienten samme dag, hvis øjenlægen, der foretager konsultationen/behandlingen, godkender formålet til udleveringen.
 • Kopi af journalen kan også sendes til egen læge om ønsket.

I henhold til Persondataloven må ingen patienter få tilsendt (eller videresende) journal per e-mail, da det er forbudt. Undtagelsesvis kan journalen sendes per almindelig post mod et mindre gebyr. Servicepersonalet på Øjenhospitalet Danmark kan informere dig om dine muligheder.

Gebyr for udlevering af journal:

 • Som udgangspunkt er det gratis første gang, du beder om udlevering af din journal.
 • Sender en kopi egen læge er dette som udgangspunkt også gratis.
 • Som privatpraktiserende speciallæge, kan Øjenhospitalet Danmark opkræve et gebyr på op til 200 kr. ved forsendelse inklusiv forsendelsesomkostninger mv.

Ved lov, kan der dog altid blive opkrævet betaling for de faktiske omkostninger, der er ved at fremstille kopier af diverse scanningsbilleder, som udleveres til dig i forbindelse med aktindsigten.