Spring til indholdet (Tryk Enter)
Øjenhospitalet Danmark rådgiver på denne side om patientvejledning.

Patientvejledning

Siden 1985 har vi hjulpet over 350.000 personer til et bedre syn. Uanset hvilket problem du har, kan vi hjælpe dig. Oplev et tryghedsskabende, roligt og professionelt øjenhospital.
 • Ingen ventetid
 • Vi tager os god tid til dig og din pårørende
 • Fokus på tryghed og kvalitet
 • Specialiserede øjenlæger med mange års erfaring
4,9 på HealthPilot
4,9 på Facebook
4,8 på Google

Patientvejledning og utilsigtede hændelser

God patientvejledning er vigtig, og kan sikre at alle patienter er oplyst om deres muligheder for behandling og operation. Ligeledes er det vigtigt, at patienten er oplyst om sine muligheder ved ønsket om at indgå i en dialog med Øjenhospitalet Danmark og/eller andre professionelle parter efter behandlingen er foretaget. På denne side kan du få indsigt i følgende emner:

 • Dialog med Øjenhospitalet Danmark
 • Patienterstatningen
 • Patientvejledningen
 • Utilsigtede hændelser

Kom i dialog med Øjenhospitalet Danmark

Hvis du i løbet af dit behandlingsforløb eller i din kontakt med Øjenhospitalet Danmark kommer i en situation, hvor du ønsker at klage, så opfordrer vi dig til at tale med vores personale først. Selvom Øjenhospitalet Danmark er banebrydende indenfor kvalitet og service, kan der alligevel være patienter som føler sig overset eller føler at behandlingen var utilstrækkelig. Denne patientvejledning informerer dig, hvordan du kan blive hørt af de rette parter på Øjenhospitalet Danmark.

Øjenhospitalet Danmarks hospitalschef er den daglige leder for hele personalet, og kan kontaktes ved at skrive til klage@ohd.dk. Svartiden er så hurtig som muligt – typisk indenfor 24 timer.

Ved at skrive en mail kan du fortælle om dit forløb og på hvilken måde, du har modtaget en utilfredsstillende behandling. Forhåbentlig kan du i samarbejde med personalet få løst problemet.

“Patienterstatningen”

Hvis du ønsker erstatning for en skade, som du har fået i forbindelse med en undersøgelse eller en behandling på Øjenhospitalet Danmark, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk. Alle opfordres til at benytte en online guide, navngivet: “Tjek din skade” før skaden anmeldes.

Du kan få erstatning skader efter undersøgelser og/eller behandlinger, samt erstatning for skader efter brug af medicin.

Kontaktoplysninger til Patienterstatningen:
Kalvebrygge 45
1560 København V
Tlf. 3312 4343
www.patienterstatningen.dk

“Enhed for patientvejledningen”

Følgende vejledning kan bruges til at søge erstatning.
English version: Patient rights regarding complaints.

Før du klager, kan det være en god ide at tage kontakt til en patientvejleder i Region Hovedstaden.

Patientvejlederne kan rådgive og vejlede dig om klagesystemerne samt sende dig relevante informationer/skemaer, og eventuelt være behjælpelig med udformning af klagen, samt sikre at din klage kommer det rette sted hen. Du kan henvende dig anonymt og patientvejlederne har tavshedspligt.

Patientvejledere i Region Hovedstaden
Ndr. Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3866 6634

“Dansk Database for Patientsikkerhed”

I dette afsnit af vores Patientvejledning bliver det forklaret, hvordan du indrapporterer en “utilsigtet hændelse”.

Den præcise beskrivelse og uddybende forklaring af en “utilsigtet hændelse”, kan findes ved at søge på Den Danske Kvalitetsmodel, Sundhed.dk og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Kort fortalt er en “utilsigtet hændelse” en hændelse eller en fejl, som forekommer ved patientens besøg på et hospital eller klinik. Det er altså en fejl eller en potentiel fejl, som ikke har noget at gøre med patientens egen sygdom eller sygedomsforløb, men har skadet patienten eller kunne potentielt have skadet patienten.

Oplever du en utilsigtet hændelse kan du indrapportere den til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Herfter kan følgende brugervejledning anvendes:

 1. Lav en internetsøgning på: “rapporter en utilsigtet hændelse”
 2. Herefter klikker du på “Rapportér hændelse” eller på “Start din rapportering”
 3. Herefter klikker du på “Patienter og pårørende”

Når man er i skemaet for indrapportering skal følgende felter udfyldes:

 1. Udfyld felterne så godt som muligt og skriv en dækkende overskrift f.eks. “infektion” eller “medicinfejl”.
 2. Klik på “søg hændelsessted” og i feltet “privat” klikkes “Næste” og der søges efter stednavn f.eks. “Øjenhospitalet Danmark”.
 3. Angiv navn og cpr-nummer – det sikrer, at opfølgningen er præcis.
 4. Angiv dit navn og mail-adresse. Det muliggør, at du kan blive bedt om f.eks. supplerende oplysninger.