Spring til indholdet (Tryk Enter)
Et billede af briller liggende ovenpå en avis, en kop kaffe ved siden af.

Betingelser

Tak for at vælge os og booke en aftale enten på Øjenhospitalet Danmark eller hos en af vores tilknyttede øjenklinikker, der udgør et netværk af øjenlæger i Danmark.

Nedenfor kan du finde information om følgende:

 • Betingelser for din booking
 • Afbudspolitik
 • Betaling
 • Nyttig information vedr. øjendråber

Afbudspolitik

 • Det er vigtigt at melde afbud senest dagen før (ring på telefonnummer 71 70 00 00), så vi har mulighed for at tilbyde tiden til en anden.
 • Dit afbud skal ske indenfor hospitalets telefonåbningstid, som er følgende:
  • Mandag: 8-15
  • Tirsdag: 8-15
  • Onsdag: 9-15
  • Torsdag: 8-15
  • Fredag: 8-14
  • Telefonen er lukket kl. 12:30-13:00
 • Ved rettidig afbud kan din tid ændres gebyrfrit.
 • Ved afbud, meldt senere end 24 timer før – påregnes 50% af den normale takst.
 • Ved udeblivelse påregnes normal takst for undersøgelsen.

Vi modtager ikke afbud på dagen via SMS eller mail. Du skal kontakte Øjenhospitalet Danmark på telefonnummer 71 70 00 00.

Sundhedsforsikring 

For at din sundhedsforsikring skal dække undersøgelser og operationer, kræver det, at klinikken, hvor du ønsker behandling, på forhånd har modtaget godkendelse (bevilling) fra dit forsikringsselskab. Ved booking skal du anvende det policenummer (sagsnummer), der er tilknyttet din sag.

Vær opmærksom på, at hvert forsikringsselskab har individuelle betingelser og dækninger. Nogle forsikringsselskaber har indgået faste aftaler med privathospitaler og klinikker. Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at få oplysninger om de specifikke klinikker, du har mulighed for at benytte.

Betaling for private patienter

Undersøgelser, behandlinger samt operationer afregnes forud, senest på dagen på hospitalet.

Øjenhospitalet Danmark modtager følgende betalingsformer:

 • Følgende kort: Dankort, VISA-Dankort, VISA, Diners, Mastercard og Maestro
 • MobilePay
 • Kontanter i henhold til gældende regler (max. 14.999 kr.)

Betaling online ved bankoverførsel:

 • Danske Bank
  Konto 13399824, Reg 3001
  IBAN-nummer: DK7230000013399824
  SWIFT-kode: DABADKKK
 • Skriv venligst faktura nummeret i reference teksten
 • Betaling skal ske senest dagen forinden kl 16.00
 • Medbring venligst kvittering og/eller anden dokumentation for overførsel

Øjendråber – Pupiludvidelse

Dette afsnit omhandler de betingelser der gælder for pupiludvidende øjendråber.

Ved vores undersøgelser og behandlinger (både hos øjenlægen og optometristen) bliver man ofte dryppet med pupiludvidende øjendråber. Dette betyder, at dit syn vil være sløret i ca. 2 timer efterfølgende. I den periode må man ikke køre bil – vi kan anbefale solbriller til komfort efterfølgende. Medbring gerne en pårørende, som i øvrigt er velkommen til at deltage i selve undersøgelsen. Ved visse typer af behandlinger kan pårørende dog ikke deltage. Snak med personalet såfremt du/I har spørgsmål hertil.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Øjenhospitalet Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Øjenhospitalet Danmark
Jægersborg Alle 14, 1.sal
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: CVR: 16966088

2. Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os på følgende måder:

 • På e-mail: persondata@ohd.dk
 • På telefon: 26133613
 • Ved brev: Sendes til os, se vores adresse ovenfor.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Behandling af patientoplysninger:

Det overordnede formål er at sikre, at vi kan gennemføre din behandling hos os. Dette inkluderer bl.a.

 • Føre patientjournal og anden dokumentation, som er nødvendig for sikre en god og sikker behandling, når vi foretager behandling af en dig. Derudover, med det formål at understøtte din mulighed for inddragelse i behandlingen og varetagelse af egne interesser.
 • Udføre administration og kommunikere med dig for at kunne arrangere og tilbyde dig fx undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i forbindelse med behandlingen af dig.
 • Evt. tilbagebetale beløb som vedrører dig i forbindelse med din behandling.
 • Indsamle feed back vedr. din tilfredshed med behandlingen.
 • For at sikre yderligere dokumentation, som kræves efter lovgivning.

Adfærd på websitet:

Vi behandler oplysninger omkring din adfærd på websitet, såsom hvilke ohd.dk undersider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket. Oplysninger bruger vi til at indrette websitet, så du får den bedste og mest relevante oplevelse på websitet, samt for at optimere websitet. Derudover bruger vi oplysningerne til at føre statisk og/eller annoncering/markedsføring.

Du har i vores cookieboks på websitet mulighed for at til- og fravælge forskellige cookies, således at vi kun sætter dem, du samtykker til (foruden nødvendige cookies). Hvis du ikke vil have, at ØHD behandler oplysninger om din adfærd på websitet, skal du fravælge de relevante typer af cookies.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandling af patientoplysninger:

 • Sundhedsloven.
 • Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven).
 • Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)(journalføringsbekendtgørelsen).
 • Anden lovgivning, der pålægger selskaber at behandle personoplysninger, herunder fx bogføringsloven.
 • I visse tilfælde behandler vi dine oplysninger med samtykke som retsgrundlag, ud over regler om brug af samtykke i ovenstående retsgrundlag. I de tilfælde vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (a).
 • Databeskyttelsesloven.

Adfærd på websitet:

 • Cookies: Behandlingen sker på baggrund af et udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (a). Det afgiver du, når du besøger websitet, herunder din accept af cookies. I enkelte tilfælde kan vi behandle personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (a). I sådanne tilfælde er den legitime interesse optimering af websitet.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Behandling af patientoplysninger:

 • Navn.
 • CPR-nummer og evt. forsikringspolice-nummer.
 • Kontaktoplysninger, fx adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Køn, fødselsdato.
 • Helbredsmæssige oplysninger og eventuelt andre oplysninger relateret til din behandling.
 • Betalingskontooplysninger, hvis vi skal føre et beløb tilbage til dig.
 • Eventuelt oplysninger om pårørende, som du har givet os. Det kan fx være navn og kontaktoplysninger.

Adfærd på websitet:

 • Personoplysninger, der er nødvendige for at få websitet til at virke.
 • Personoplysninger, der anvendes til at måle din adfærd på websitet, fx IP-adresse og andre online-identifikatorer.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Behandling af patientoplysninger:

 • Vores leverandører, der er databehandlere, fx it-leverandører og leverandører af implantater.
 • Andre dataansvarlige, fx egen læge, speciallæge, optiker, skeleterapeut, sundheds- og sygeplejerske, relevant hospital og eget forsikringsselskaber.
 • Eksterne tredjeparter, typisk myndigheder, når dette kræves efter lovgivningen.

Adfærd på websitet:

 • Vores leverandører, der sikrer funktionen af websitet, fx vores hosting-udbyder.
 • Vores leverandører, der assisterer med markedsføring og website-analyser, herunder fx Meta Platforms og Google.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande

Behandling af patientoplysninger:

Vores journaloplysninger opbevares i system på servere i Danmark. Der er aldrig adgang hertil fra tredjelande.

For andre systemer er der heller ikke adgang fra tredjelande. I yderst begrænset omfang kan ØHD for andre systemer ikke afvise, at der vil kunne opstå behov et for kiggeadgang til et af disse andre systemer fra et tredjeland i forbindelse med it-support. Den potentielle overførelse af personoplysninger til et tredjeland vil i så fald ske på baggrund af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser. Derudover kan overførslerne hvile på tilstrækkelighedsbeslutninger vedtaget af EU.

Adfærd på websitet:

Vi bestræber os så vidt muligt på, at vores it-leverandører er placeret og baseret indenfor EU/EØS. På nuværende tidspunkt har vi imidlertid en række leverandører, hvor vi ikke kan garantere at personoplysninger til enhver tid er indenfor EU/EØS. Selvom de måtte have deres datacenter placeret fysisk i EU/EØS.

Den potentielle overførelse af personoplysninger til et tredjeland vil i så fald ske på baggrund af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser. Derudover hviler overførslerne på tilstrækkelighedsbeslutninger vedtaget af EU.

Leverandører med potentiel dataoverførelse til tredjelande:

 • Google, Irland med tilknytning til USA (teknisk underleverandør).
 • Meta Platforms (bl.a. Facebook), USA (annoncering og analyse).
 • Linkedin Corporation, USA (annoncering og analyse).
 • Craft.io (Typeform), USA (annoncering og analyse).

Derudover benytter nogle af vores databehandlere egne underleverandører, der potentielt behandler persondata udenfor EU/EØS. I sådanne tilfælde er vores databehandlere forpligtet til at føre tilsyn med, at enhver overførelse eller behandling af persondata alene sker på grundlag af et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Behandling af patientoplysninger:

Vores personoplysninger stammer fra dig (evt. din pårørende), fra tredjemand og fra relevante sundhedsdatabaser m.v., der understøtter den danske sundhedssektor.

Fra dig selv: For eksempel i forbindelse med behandling eller i en online-formular, der er en del af din behandling.

Fra tredjemand: Det kan fx være egen læge, speciallæge, optiker, skeleterapeut, sundheds- og sygeplejerske, hospital, forsikringsselskab, kommune, region eller andre myndigheder.

Fra sundhedsdatabaser m.v.: Det er fx Sundhedsdatanettet (SDN), FMK Online (fælles medicin kort) og CPR-registeret.

Adfærd på websitet:

Personoplysningerne vi behandler stammer fra dig via din adfærd på vores website.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover sletter vi oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til at opfylde et eller flere formål, som fremgår ovenfor.

Cookies slettes som angivet i cookie-politikken.

9. Ingen brug af automatiske afgørelser, herunder profilering

ØHDs systemer træffer ikke nogen automatiske afgørelser. ØHD behandler som nævnt ovenfor personoplysninger om din adfærd på websitet, såfremt du giver dit samtykke hertil.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 12. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.