Spring til indholdet (Tryk Enter)

Personlige oplysninger

Siden 1985 har vi hjulpet over 350.000 personer til et bedre syn. Uanset hvilket problem du har, kan vi hjælpe dig. Oplev et tryghedsskabende, roligt og professionelt øjenhospital.
 • Ingen ventetid
 • Vi tager os god tid til dig og din pårørende
 • Fokus på tryghed og kvalitet
 • Specialiserede øjenlæger med mange års erfaring
4,9 på Trustpilot
4,9 på Facebook
4,8 på Google
Personlige oplysninger, personfølsomme data, patient journal og cpr nr. bliver behandlet med største fortrolig. Øjenhospitalet Danmark.

Personlige oplysninger og personfølsomme data bliver behandlet med største fortrolighed på Øjenhospitalet Danmark. På denne side kan du læse mere om vores tilgang og behandling af følgende vigtige emner:

 • Personlige oplysninger og personfølsomme data
 • Patient journaler
 • Tavshedspligt
 • Persondata og nyhedsbreve

Personlige oplysninger og personfølsomme data

I henhold til de givne regelsæt vedrørende personhenførbare data (som dækker over personlige oplysninger og personfølsomme data) omfatter disse data alle oplysninger, som i videste forstand kan henføres til en person via patientjournaler, recepter, helbredsoplysninger, pensionssager, foto-dokumentariske data og materiale foruden laboratorieanalyser (herunder biopsi).

Personale som er omfattet af lovgivning vedr. personhenførbare data:

 • Speciallæger i oftalmologi (øjenlæger)
 • Sekretærer
 • Operationssygeplejersker med bemyndigelse til adgang af data

Ingen sundhedsfaglig person må videregive personhenførbare data til anden instans uden accept af klinikansvarlig læge.

Herudover er denne hjemmeside krypteret med et digitalt certifikat (SSL), som holder alle udvekslede informationer private.

Private oplysninger, personfølsomme data og patientjournaler. Øjenhospitalet Danmark. Øjenlæge - uden ventetid.

Patient journaler

Det samme regelsæt gælder for behandling og opbevaring af disse data. Sletning af registrerede data finder sted i henhold til gældende lovgivning. Papirmateriale (journaler etc) med personfølsomme data slettes ved sikkerhedsmakulering, ved “mors” (afgået ved døden) eller ved forældet patientmateriale over 15 år.

Destruktion af patientmateriale kan kun udføres efter samråd med den klinikansvarlige læge.

Ovenstående summariske oversigt finder sted i henhold til:

 • Sundhedsloven
 • Forvaltningsloven
 • Persondataloven
 • Autorisationsloven

Læs mere udlevering af journal her.

Private oplysninger, personfølsomme data og patientjournaler. Øjenhospitalet Danmark. Øjenlæge - uden ventetid.

Tavshedspligt

Tavshedspligten er en såkaldt “patientrettighed”, der giver dig – som patient – krav på fortrolighed fra sundhedspersonlaets side. Det betyder, at personalet kun må give oplysninger om dine helbredsforhold videre, hvis du giver dit samtykke til det.

Det betyder også, at alle dine oplysninger vedr. dit behandling- og/eller operationsforløb behandles fortroligt

Det kræver dit samtykke, hvis dine helbredsoplysninger mv. skal videregives til andre formål end behandling, fx til brug for din arbejdsgiver, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder eller lignende.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, grå stær operation, øjenoperationer, øjenhospitalet danmark.

Persondata og nyhedsbreve

For personer som kontakter os vedr. køb af undersøgelser og/eller behandlinger gemmes kontaktoplysninger, såsom telefonnummer og e-mail. Dette gøres for at kunne komme i kontakt med personen. I visse tilfælde tillader vi os at sende nyhedsbreve og/eller kontakte personen for at oplyse om nye behandlinger, som kunne tænkes at være relevant for den pågældende person.

Eksempelvis: Når du ringer os op, udfylder en formular på vores hjemmeside eller for at deltage til et webinar, eller besøger og interagerer på vores sociale medier, så giver du dit samtykke til, at vores personale må kontakte dig samt sende dig nyhedsbreve om foredrag og behandlinger.

Øjenhospitalet Danmark opbevarer og benytter de indtastede oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, samt benytter den udleverede e-mail til at skræddersy annonceringer på eksempelvis social medier. Behandlingen af oplysningerne foregår fortroligt, sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid afmelde dig et nyhedsbrev ved at benytte linket i bunden af nyhedsbrevet. Du kan ligeledes til enhver tid kontakte os vedr. behandling af persondata.

Samtykke kontakt mail markedsføring. Øjenhospitalet Danmark.

Yderligere læsestoff om personlige oplysninger

 • Sundhedsstyrelsen (søg videre under: “Regler og Vejledninger”)
 • Læs generelt om databeskyttelse ved Datatilsynet.
 • De Fem Trin ved Den Danske Kvalitets Model (IKAS)