Spring til indholdet (Tryk Enter)

Optometrist

På Øjenhospitalet Danmark anser vi optometrister, som at være øjenlægens “højre hånd” ved undersøgelser, scanninger og udmålinger.
En optometrist giver dig følgende fordele:
  • Tid til at lytte
  • Eksperter i avanceret udstyr
  • Eksperter i at vurdere henvendelsesårsagen
  • Dine forventninger og dit resultat stemmer overens
4,9 på HealthPilot
4,9 på Facebook
4,8 på Google

Optometristerne på Øjenhospitalet Danmark assisterer øjenlægerne i at få kortlagt patienternes henvendelsesårsag. Afhængigt af patienternes symptomer og anamnese (sygehistorie), foretager optometristen synstests, målinger og scanninger før patienten bliver tilset af øjenlægen. Det omhyggelige forarbejde giver øjenlægen endnu bedre forudsætninger for at undersøge, diagnosticere og evt. behandle patienten. Optometristernes tætte samarbejde med øjenlægen kendetegner Øjenhospitalet Danmarks måde at arbejde på og giver de bedste resultater og høj patienttilfredshed. (Læs nogle af patienternes anmeldelser her.

Hvad betyder det for dig?

At du bliver tilset og undersøgt af en optometrist, før du bliver tilset af en øjenlæge, giver dig følgende fordele:

  • Eksperter i at vurdere henvendelses årsagen: Optometristerne formår at sætte sig ind i de problematikker patienterne henvender sig med. Ud fra dette vurdere og udfører de, de relevante målinger og scanninger. Særligt specialiseret er de i at udføre målinger til patienter med tørre øjne problematikker, grå stær og AMD.
  • Tid til at lytte: Optometristen har tid til at gennemgå sygehistorie og sørger for at overlevere alle relevante informationer til øjenlægen, således at det bliver taget i betragtning ved konsultationen hos øjenlægen.
  • Avanceret udstyr: Optometristerne råder over avancerede maskiner og skannings-apparater. Disse er med til at give et samlet billede over øjnenes tilstand og hvilken behandling der egner sig bedst.
  • Dine forventninger og dit resultat stemmer overens: Patienter med eksempelvis grå stær eller med et ønske om korrektion af synet (læs evt mere om brillefri) får foretaget biometrier (udmåling af øjets opbygning) og supplerende målinger ved optometristen. Biometrierne er med til at foreslå linsetyper, så optometristen kan beregne og finjustere linsestyrker og bygningsfejl. Dette grundige arbejde foretages for at sikre, at forventninger og resultat altid stemmer overens.
Billede af optometrister på Øjenhospitalet Danmark.

Her ses nogle af vores optometrister: fra Dzana, Berit, Jasmina og Else.

Vidste du?

Optometristen samarbejder med øjenlægen

Samarbejdet mellem optometristerne og øjenlægerne er af høj værdi. Optometristerne kan suge til sig af viden og lære rigtig meget om patologi (den naturvidenskabelige lære om sygdomme) og behandlingen heraf. Øjenlægerne bliver assisteret af en høj teknisk faglighed inden for målinger og matematik. Det højner det faglige niveau på hospitalet at have folk med forskellige specialer og det giver de bedste resultater.

Studerende DTU besøger Øjenhospitalet Danmark

Studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skriver opgave om Øjenhospitalet Danmarks tekniske udstyr. Her ses de studerende sammen med en af vores optometrister.

Yderligere læsestof:

Ønsker du selv at prøve kræfter med optometrist-uddannelsen, så kan du læse videre her: UddannelsesGuiden – eller på KEA.