Spring til indholdet (Tryk Enter)
Billedet viser at politiet tager imod et kørekort fra en billist.

Grå Stær og bilkørsel

Siden 1985 har vi været specialister i Grå Stær. I dag kan vi tlbyde dig flere synskorrigerende løsninger, end nogensinde før. Oplev et tryghedsskabende, roligt og professionelt øjenhospital.
  • Ingen ventetid
  • Få fjernet din Grå Stær + optimal synskorrektion
  • Opnå delvist eller komplet brillefrihed
  • Gode tilskudsmuligheder
4,9 på Trustpilot
4,9 på Facebook
4,8 på Google

Grå stær kan give problemer i forbindelse med at køre bil, da uklarhederne i øjets linse kan give sløret syn. Blændinger fra f.eks. andre billygter eller fra solen kan også forekomme. Det kan også blive gradvist vanskeligere at se i mørke, samt i dårligt vejr eller særligt ved en kombination af de to. Desuden er det klassisk, at grå stær symptomer reducerer farvesynet. Disse gener kan gøre det vanskeligt at opdage fodgængere, cyklister og andre biler – igen, særligt ved kørsel om natten.

Pupillen udvider sig i mørke, for at tage så meget lys ind som muligt. Når lyset fra f.eks. modkørende biler rammer den uklare linse, spredes lyset i stedet for at blive samlet og det kan resultere i blændinger. Som konsekvens, kan det gå ud over trafiksikkerheden. Formindsket synsskarphed og kontrastfølsomhed, bevirker at synskravet til et kørekort med tiden ikke kan opfyldes.

Grå stær og synskrav

Synskravet lægger vægt på øjets styrke og synsfelt. Ligeledes, om der kan registreres bevægelse ude i periferien af synsbilledet (eksempelvis: aktiviteter på fortovet). Endvidere er kravet også at der ikke er noget dobbeltsyn, da der kan være en tendens til at se to billeder af samme objekt, hvilket i sagens natur ikke er optimalt for trafiksikkerheden. Ydermere er synskravet at der ikke er blænding fra lys, samt kontrastfølsomhed – hvilket er evnen til at kunne skelne kontrasten mellem objekt og baggrund.

Som hovedregel skal en privatperson have 50% syn på et eller begge øjne for at bevare kørekortet, og et synsfelt med en vandret udstrækning på mindst 120 grader. For personer med erhvervskørekort er kravene strengere. Efter en Grå Stær operation kan man oftest køre i bil igen uden gener. Vi kan fjerne din grå stær samtidig med, at vi korrigerer dit nær- og afstandssyn. Dette kan betyde at du bliver uafhængig af briller ved bilkørsel.

Læs mere om helbred og kørekort på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.